Ekorren - fakta

röd ekorre

Den är rödbrun på ovansidan men blir vintertid gråare (i vissa nordliga områden helt grå, s.k. gråverk). Undersidan är gräddvit.

Variationer i pälsfärg gör att vissa stammar är mörkare eller gråare.

Pälsen skiftas två gånger årligen. Vinterpälsen är tjockare och längre, och har också markanta örontofsar vilket andra ekorrarter saknar.

Pälsen på ungdjur är svartbrun eller rödbrun.

Upp

liten ekorre

Kroppslängden uppgår till 24-30 cm förutom svansen som är 17-20 cm.

Vikten är mellan 200-450 g.

Livslängden i det vilda är normalt ca 3 år, men vissa individer blir ända upp till 6-7 år gamla, och i fångenskap ännu äldre

Upp

Bon

Trädhål, gamla hackspettbon, holkar och dylikt duger alldeles utmärkt som bon till ekorrarna och de kan även bygga om fritt liggande fågelrisbon, oftast bon som kråkor har byggt.

Men ekorren kan även bygga ett eget klotformat bo av kvistar, pinnar, lavar och mossor, ofta placerat i en tät gran med ingången på sidan.

Upp

föda

Ekorren äter helst barrträdens frön och knoppar, speciellt granens hanblommor. även hasselnötter går bra och göms på olika platser under moss- och växttäcket på marken.

Ekorrarna lagrar maten där under hela året för att ha något att äta under vintern. Gömmorna fungerar som skafferi för snötäcket ändrar markens mikrotopografi.

Ekorren äter även tallbark, svampar, bär, bladlöss, insekter, fägelungar och fågelägg. Tvärtemot vad som normalt antas kan inte den röda ekorren effektivt smälta ekollon (vilket däremot den grå ekorren kan).

Upp

ekorre i vinterpäls

Lätet är smattrande eller tjattrande, men även andra ljud förekommer som ett strupljud som påminner om nötskrikan.

Mjuka kjå-kjå och utdragna kvidanden, kviii, är också ljud som ekorren ger ifrån sig.

Varningsropet är ett metalliskt "tjiuck".

Upp

Ordet ekorre har en svårtydd etymologi och det är inte entydigt att namnet har samband med ek, förleden kan komma av ett äldre ord rör "rörlig" eller vara ljudhärmande. Dialektala namn på ekorren är bland annat granoxe och furufnatt.

Upp

Ekorren utgör inget direkt hot mot människan (till skillnad från andra synliga gnagare) och i modern tid uppfattas den som gullig och sympatisk. I äldre tid har den ibland betecknats som falsk eller opålitlig. Vissa arkeologiska fynd av magisk karaktär finns.

I modern kultur omnämns ekorrar tämligen ofta och normalt på ett positivt sätt...

Ratatosk var en mytisk ekorre som kilade upp och ner för stammen av Yggdrasil med meddelanden.

korre från Ice Age

Hamy från Andra sidan häcken

Piff och Puff är välkända ekorrar, men de är ju jordekorrar...

Vi har ekorren från filmen "Ice Age" med sitt älskade ekollon.

Vi har också den blixtsnabbe ekorren Hamy i filmen "På andra sidan häcken".

Välkänd är ju också sången "Ekorrn' satt i granen..."

Upp

Arten förekommer i hela Europa och delar av Asien. Ekorrar finns i princip i hela världen, förutom i ökenområden.

Ekorren är vanlig i skogsområden i hela Sverige, med undantag endast för fjällbjörkskogen, där den endast förekommer sällsynt. Den trivs i städernas parker och trädgårdar.

grå ekorre

röd ekorre

I Europa är ekorren hotad eller undanträngd av den införda grå ekorren (Sciurus carolinensis) i främst Storbritannien (införd, aktiva begränsningar av utbredningen bedrivs) och Italien (förrymda djur från fångenskap), och utsatt för habitatfragmentering.

Den grå ekorren sprider sjukdomar som är dödliga för den röda ekorren och den kan utnyttja viss föda mer effektivt (bland annat ekollon).

Undanträngningen är inte aktiv utan består i försvagning från sjukdom och minskat födounderlag. Den röda ekorren reproducerar sig också långsammare när populationen utsätts för tryck. IUCN (The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)ger den därför hotstatus NT (not threatened=inte hotad).

Naturliga hot är större rovfåglar som ugglor, vildkatt och trädmård, hermelinen tar ungar. Ekorrar som överraskas på marken kan ibland falla offer för hundar, tamkatter eller räv.

Upp

Made by www.netgoblins.com - uppdaterad 2007-12-07

Valid xhtml 1.0 strict - Valid CSS