Cherokee

Cherokeestammen var en av de största stammarna i sydöst, de hörde till de första indianerna som anpassade sig till den europeiska civilisationen. Cherokeerna bodde i rektangulära hus med halmtak. De levde i huvudsak av jakt och majsodling. Deras namn var Tsá lagi på cherokeespråket.

Trots att européerna tog mer och mer kontroll över Nordamerikas östkust kunde cherokeerna lugnt, i sin egen takt, expandera sitt territorium mot väst. De besegrade tuscarorastammen i Carolina 1711, drev ut shawneeindianerna från Cumberland Riverområdet och lyckades sedan förorsaka catawbastammens splittring. Nederlaget mot creeindianerna 1755 kom att beteckna vändpunkten i kampen om kontrollen över norra Georgia. Återkommande krigsräder mot britterna resulterade till sist i chief Attakullakullas fredsavtal, signerat i Charlestown 1761.

1768 började det en gång så mäktiga cherokeeväldet att krossas. Efter serier av krig och förlorande av mark till de vita, beslutade chief Dragging Canoe (son till Attakullakulla) 1777 att flytta delar av sin stam till Chickamauga creek, Tennessee. Dessa indianer tog namnet Chickamauga och de kallas också för de västra cherokeerna. De startade en serie krig som fortsatte tills cherokeerna 1839 tvingades flyttades till Indian Territory.

Cherokeestammen hade ett mycket utvecklat kultur- och samhällssystem. 1822 kunde många cherokeer läsa och skriva på sitt egna språk. Sequoias alfabet tillverkades i metalltyper så att böcker och tidskrifter kunde tryckas. Den första ordboken "Cherokee Engelska" publicerades vid New Echota 20 februari 1828.

Ett folkskolesystem skapades 1841. Två år senare fanns 18 skolor i bruk och 1851 fanns 2 seminarier för högre studier. Ett tryckeri grundades 1844 och började publicera "The Cherokee Advocate" en tidskriftsartad tidning skriven med Sequoias alfabet.

Efter bråk fram och tillbaka skrevs 1838 ett fördrag som sade att cherokeerna skulle lämna sitt land i Georgia för ett nytt i Indian Territory. Några få dem flyttade frivilligt och andra med våld. Av de cirka 13 000 som genomförde den 130 mil långa vandringen, vintern 1838-39, dog över 4000 indianer. Vandringen har blivit känd som "Tårarnas väg".

12 juli 1839 förenades öst- och västcherokeerna till "en politisk kropp" kallad Cherokeenationen. I mars 1907 slutade denna att existera och 13 juni 1914 slutade dess regering att agera och upplöstes.

Länkar till indianska sånger och videos.

Tillbaka till toppen av sidan