Nordamerikas indianer

"Indianer" är en term som uppstod ur Christofer Columbus missuppfattning då han nådde de karibiska öarna 1492 och trodde att han hade kommit till Ostindien. Han kallade därför invånarna "indios", spanska för "indier". Trots hans misstag fortsatte den heterogena amerikanska befolkningen att kallas "indianer". I dag betraktas i allmänhet "indians" som ett nedsättande ord och ersätts ofta med "Native Americans" i USA, "First Nations" eller "Premičres Nations" i Kanada, "Pueblos indigenas" i de spansktalande länderna, samt det portugisiska "Povos indígenas" i Brasilien.