bild   |  Startsida  |   Fakta  |   Kuriosa  |   Galleri  |   Multimedia  |   Kontakt  |   FAQ - vanliga frågor  |   Länkar  |   Skrivbordsunderlägg  |  

Språk och kommunikation

Tillbaka till faktasidan

Delfinernas språk

Delfinerna kan skapa många olika ljud som klickningar, knarrningar, visslingar och stönanden. Klickljuden är en del av deras ekolodningssystem som används vid orientering, visslingarna förefaller vara deras sätt att kommunicera med varandra, men man undersöker fortfarande hur deras "språk" är konstruerat.
Kommunikation uppstår genom en kombination av ljud, kroppsrörelser, beröring och kemiska signaler.

bild Varje individ har sin egen signaturvissling, som varierar lite från individ till individ, och används för identifiering.En vältränad delfin kan känna igen en vissling inom en halv sekund.

Delfiner kan göra ljud både under vatten och i luften. Men ljuden i luften blir inte så höga. Träning kan stärka delfinens möjligheter att göra ljud i luften. Detta gör att delfinens möjligheter att producera ljud är mycket större än hominiders, detta kan vem som helst som försökt göra ljud under vatten konstatera.
Det tycks som att delfinens hörsel fungerar mycket sämre i luften än under vattnet.

Många studier har gjorts för att försöka klassificera de olika ljuden som flasknosdelfinen gör.

Så här låter klickningar     Så här låter knarrningar     Så här låter visslingar

Visslingarna är rena toner medan de övriga ljuden är klickningar i olika snabba hastigheter.
Klickningarna används för att undersöka omgivningarna och för ekolodning.
En variant av klickningarna används t.ex. av mödrar om deras unge kommit bort, genom att använda vissa djupa, lite raspiga ljud kan de hitta igen varandra.

Forskningsprojekt

Flasknosdelfinens förmåga att göra ljud har varit föremål för många spekulationer om deras förmåga till tal.
De är väldigt duktiga på att härma både mekaniska och naturliga ljud.
Flera ovanliga forskningsprojekt, bl.a. att försöka utveckla verbal kommunikation mellan människor och delfiner har under åren startats upp.

En forskare, John Lilly var ganska kontroversiell, kallad både "den moderna delfinforskningens fader" och "vetenskapligt osund och naiv" av cetaologer.
Han använde något ovanliga tekniker i sin forskning, som att tala med delfinerna i 63 dagar i sträck. Han försökte få delfinerna att härma mänskligt tal.

Tillbaka till faktasidan


Tursiops - www.netgoblins.com/tursiops ~ info@netgoblins.com