bild   |  Startsida  |   Fakta  |   Kuriosa  |   Galleri  |   Multimedia  |   Kontakt  |   FAQ - vanliga frågor  |   Länkar  |   Skrivbordsunderlägg  |  

Släktträd

Tillbaka till faktasidan


Mesonichydae Archaeocetae Odontoceti Kentriodontae
Saknade länkar... Tursiops truncatus Hur ser de ut nu?

Delfinerna var välkända redan under antiken och de är vanliga motiv på krukor och mosaiker från den tiden. Redan då berättades många historier om delfiner och människor. Många av dessa historier har lett till att man trott att delfinerna är lika kloka som människor.

En herre vid namn Otho Fabricius publicerade 1780 den första beskrivningen av flasknosdelfinen, exemplaret var från Grönland. Hans kallade den delphinus tursio. Grönland ligger norr om flasknosdelfinens område, så förmodligen beskrev han en annan art.

Upp

Tursiops truncatus

Det nuvarande namnet tursiops truncatus kommer från latinets tursio som betyder tumlare och truncatus som betyder avskuren eller förkortad.
Namnet syftar på tänderna, hos det första exemplaret som beskrevs var de nednötta.

Delfiner är en av tandvalarna. Deras evolution är inte helt klarlagd, och många länkar saknas fortfarande.
Några av valarnas förfäder levde av fisk som de fångade på grunt vatten nära stränderna. Med tiden kom de att tillbringa allt längre tid i vattnet och utvecklade egenskaper som gjorde dem lämpade för ett liv i vattnet.
Deras framben blev kortare och ombildades till bröstfenor. Kroppen blev strömlinjeformad som hos fiskarna, deras huvud blev längre och smalare och deras ytteröron och bakben försvann.
Näsborrarna förflyttades uppåt mot huvudet och omvandlades till ett blåshål vilket gjorde det lättare för dem att andas utan att simma med hela huvudet över vattenytan.

Dessa kroppsförändringar tog lång tid, men för 25 miljoner år sedan levde tandvalar som ser ut som dem vi har idag.

Upp

Mesonichydae

Tandvalarnas förfäder på land kallas mesonichydae och är nu utdöda, men förr fanns många olika arter. Några av dessa små till medelstora däggdjurbörjade bosätta sig i kustnära regioner.

Dinosauriernas försvinnande för ungefär 65 miljoner år sedan gjorde det lätt för valarnas förfäder att ta över de grunda vattnen och börja jaga fisk - som ju sägs vara bra för intelligensen. ;o).

Några av förfäderna valde att helt övergå till en tillvaro i vattnet förmodligen beroende på den stora tillgången på färsk föda.

Upp

Saknade länkar...

För några år sedan hittades två saknade länkar i evolutionen i Pakistan.
Ambulocetus natans, ett ungefär 3 m långt rovdjur hade levt i laguner som amfibier.
De hade fortfarande rester av armar och ben, och levde mycket likt det liv sälarna lever idag.

Rodhocetus, som levde mer i vattnet hade en kropp med många fler modifikationer som en horisontell stjärtfena och små rudimentära ben. Skelettfossilen av dessa s.k valförfäder verkar vara 50-52 miljoner år gamla.

Upp

Archaeocetae

För 50 mijoner år sedan uppträdde Archaeocetae.De levde hela sitt liv i vatten.
En av de dominerande rovdjuren under denna tid hade en reptilliknande skalle, fenor istället förarmar och en kropp som liknade en orms och var upp till 20 m lång.

Drudont och Basiolsaurus

Nästa steget i delfinens evolution är uppträdandet av de ca 3 m långa delfinliknande drudonterna och den liknande basiolsaurus för ungeför 40 miljoner år sedan.
Förändringar i öronbenen och nos längst fram syns på dem.

Upp

Odontoceti, Mysticeti och Squalodontae

För ugnefär 25-36 miljoner år sedan delades valarna upp i tandvalar odontoceti och bardvalar mysticeti.
Då skedde också stora förändringar i havens geografi i samband med att kontinenterna började driva fram mot sina nuvarande lägen.
Tandvalar som kallas squalodontae dök upp för ungeföär 25 miljoner år sedan. De påminde mycket om de moderna delfinerna men de hade ett simplare ekolodningssystem och annorlunda tänder.

Upp

Kentriodontae

Kentriodontae hade ett mycket bättre ekolodningssystem. De är förfäderna till de flesta av tandvalarna.Alla dessa delfinarter hade samma form på tänderna och ett högt utvecklat ekolodningssystem.
Moderna arter som flasknosdelfinen och späckhuggarna är dessa förfäders efterlevande.

Upp

bild

Hur beskrivs då en modern delfin?

När man beskriver en delfins utseende så skulle man tänka på en fiskliknande varelse med en hög ryggfena, små ögon, strömlinjeformad kropp med horisontal stjärtfena, och två bröstfenor.

Upp

Tillbaka till faktasidan


Tursiops - www.netgoblins.com/tursiops ~ info@netgoblins.com