bild   |  Startsida  |   Fakta  |   Kuriosa  |   Galleri  |   Multimedia  |   Kontakt  |   FAQ - vanliga frågor  |   Länkar  |   Skrivbordsunderlägg  |  

Kuriosa

Delfiner har namn på varandra. Olika ljudkombinationer används som namn.

Delfiner rider ofta på båtarnas kölvatten.

De har setts hoppa så högt som 4,9 m upp från vattenytan och landa på ryggen eller på sidan.

Både unga och äldre delfiner jagar varandra, bär omkring på föremål, kastar sjögräs till varandra och använder föremål för att inbjuda till lek. Sådan aktivitet kan vara övningar för att skaffa mat.

bild Flasknosdelfiner samarbetar ofta när de jagar och fångar fisk. I öppna vatten kan en grupp delfiner inringa ett fiskstim och driva ihop dem till en tät boll för att lätt kunna äta dem. Delfinerna turas om att driva igenom fiskstimmet. Ibland driver delfinerna fisk till grunt vatten där de fisken blir lättfångade villebråd.

Flasknosdelfiner behöver vanligtvis inte inte dyka så djupt för att fånga föda. Beroende på var de bor dyker delfinerna ner till djup av mellan 3 till 45,7 m. Men de kan dock dyka betydligt djupare, under experimentella förhållanden dök en tränad delfin så djupt som 547 m.

Forskare anser att att valarnas, och därmed ochså delfinernas, förfäder var en grupp hundlika fyrfotadjur som levde nära havsstränderna och som kallades mesonychider.

Namnet "flasknosdelfin" kommer av delfinens nos, som ju kan liknas vid en flaska.

Lustigkurre...
Skräp kan vara farligt för delfiner om de äter det, så några av djuren på ett delfinarium tränades att hämta skräpet och lämna det till tränare för en liten belöning. En tränare gick ut på flotten och delfinen gjorde ett svansståande med något skräp i munnen. Delfinen fick en bit fisk som belöning.

En dag gick chefstränaren igenom rutinen de lärt sig, och noterade då att delfinen kom tillbaka flera gånger med skräp trots att tanken verkade vara tom på skräp. Tränaren bad en kollega att gå för att se vad delfinen gjorde medan tränaren gick ut på flotten. Tränaren gick ut på flotten och delfinen dök som vanligt upp direkt med skräp i munnen och fick sin belöning. Ticket avslöjades! Delfinen hade gjort ett sorts "sparkonto". Han samlade allt skräp och stoppade in det i en väska som var fastkilad i tankens hörn, i närheten av filtersystemet. Det fantastiska var att när han gick till "banken" så tog han inte bara ett skräpföremål, utan han slet lös en bit istället för att maximera avkastningen.

Detta beteende är speciellt intressant eftersom det visar att delfinen hade en känsla av framtiden och belöningar längre fram. Han förstod att det stora skräpföremålet belönades på samma sätt som ett litet, så varför inte bara lämna fram små bitar för att skaffa sig extra mat? Han tränade faktiskt människorna.

Delfin kommer av grekiskans delphys som betyder livmoder.

Tursiops - www.netgoblins.com/tursiops ~ info@netgoblins.com